Πιστοποιητικά Διακρίσεις


Έχοντας λάβει τις αυστηρότερες των εγχώριων και διεθνών πιστοποιήσεων για την ασφάλεια των μεθόδων παραγωγής και των προϊόντων μας, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πέλλας  είμαστε σίγουροι για την ποιότητα όλων όσων προσφέρουμε.