Υπηρεσίες


Υπηρεσίες Αγροτικού Συνεταιρισμού Πέλλας

Όλες οι υπηρεσίες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πέλλας βρίσκονται στα Κεντρικά Γραφεία του Συνεταιρισμού, στην διεύθυνση Δ & Μ Παπαδοπούλου 9 στα Γιαννιτσά,


Επιδοτήσεις

Το τμήμα των επιδοτήσεων του Α.Σ Πέλλας έχοντας ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, ασχολείται με:

  • Την ενεργοποίηση και μεταβίβαση Δικαιωμάτων

  • Την συμπλήρωση δηλώσεων Ενιαιας Ενίσχυσης η οποία περιλαμβάνει τον εντοπισμό, τη προσθήκη και τη ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων η οποία εκτελείται από τα εκπαιδευμένα συνεργεία του Α.Σ Πέλλας , με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας είναι πρωτοπόρος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, εξ ολοκλήρου σε αρκετές περιοχές του νομού Πέλλας Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει, επεξεργάζεται και καταχωρεί τις αιτήσεις-δηλώσεις Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛΓΑ των παραγωγών  και στη βάση αυτών αποδίδονται οι ανάλογες επιδοτήσεις


  • Τις εξισωτικές αποζημιώσεις. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας και ποιο συγκεκριμένα το Τμήμα Επιδοτήσεων αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάθε λεπτομέρεια για το είδος της καλλιέργειας ή του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να αποδοθούν οι αναλογούσες ενισχύσεις στους δικαιούχους.


  • Επιστροφή Φ.Π.Α. Το λογιστήριο του Α.Σ Πέλλας αναλαμβάνει για λογαριασμό των παραγωγών, τη συλλογή των τιμολογίων και την υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. διεκπεραιώνοντας την επιστροφή μέρους του Φ.Π.Α. που δικαιούνται.


  • Ασφάλειες. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο πρακτορείο ασφάλισης, την «Συνεταιριστική Ασφαλιστική», η οποία προσφέρει προς όλους τους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

 

  • Λοιπές υπηρεσίες.