Γενικά


To τμήμα Διαλογητηρίου του Αγροτικού Συνετατιρισμού Πέλλας δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας φρούτων, αρχής γενομένης από τη συγκομιδή των καρπών μέχρι και το τελικό στάδιο της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.

Η ταξινόμηση των φρούτων και η συντήρηση τους απλώνεται κτιριακά σε ένα χώρο 4500m² που αποτελείται από τα κεντρικά γραφεία, το σπίτι συσκευασίας, ψυκτικές αποθήκες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και το χώρο παραλαβής των προϊόντων και πάρκινγκ.

Έχουμε συμμετάσχει σε όλα τα στάδια της διακίνησης του προϊόντος,αναλαμβάνοντας την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την πώληση των προϊόντων, σε σχέση με την ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φρούτου, προκειμένου να φτάσουν ακέραια στους καταναλωτές.

Στις εγκαταστάσεις μας στην περιοχή της Καλλίπολης Ν. Πέλλας, λειτουργεί υπηρεσία διαλογής φρούτων με τα εξής στάδια:

  •  Υποδοχή.
  •  Ποιοτικός έλεγχος.
  •  Συσκευασία φρούτων και τοποθέτηση τους σε θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για τη σωστή συντήρηση κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Επιπλέον, εξάγουμε τα φρούτα (ειδικά τα ροδάκινα, τα κεράσια, νεκταρίνια και ακτινίδια) σε μεγάλες αγορές όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, Γερμανία, Ρουμανία και άλλες χώρες.