Ποιότητα


Όλα  τα δέματα που παράγονται ελέγχονται και τοποθετούνται σε στεγασμένα υπόστεγα ή αποθήκες έως ότου πωληθούν και φορτωθούν. Παίρνονται δείγματα από όλα τα δέματα και στέλνονται σε εργαστήριό ποιοτικού ελέγχου, όπου και γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος σχετικά με το χρώμα τους, μικρονέρ ομοιομορφία, κλπ.

Το βαμβάκι είναι καθαρό από ξένες ύλες και ως επί το πλείστον το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων γίνεται στο εξωτερικο.