Σκοπός και όραμα


Ο σκοπός του Εκκοκιστηρίου μας είναι η βιομηχανική επεξεργασία και εμπορία βάμβακος καθώς επίσης, η εμπορία προϊόντων  προερχομένων εκ του βάμβακος και κάθε άλλη συναφής βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα. 

Το όραμα του Συνεταιρισμού συνοψίζεται στη «διαρκή ικανοποίηση των πελατών, μέσω της συνεχούς εξέλιξης στους τομείς δραστηριοποίησης, της παροχής αξίας στους πελάτες, της προστασίας του περιβάλλοντος και της επίδειξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης». 

Οι κύριες αξίες του Συνεταιρισμού μας οι οποίες παραμένουν σταθερές από την έναρξή του εώς και σήμερα, είναι οι εξής:

  • Ακεραιότητα: βασικός επιχειρηματικός άξονας είναι η τήρηση των κανόνων συνεταιριστικής ηθικής.

  • Προστασία του περιβάλλοντος: πολύ σημαντικός παράγοντας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων. Ο Συνεταιρισμός από την ίδρυσή του εφαρμόζει πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και στις πρώτες ύλες, υλοποιώντας σύστηματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια βάμβακος.

  • Αξία στον πελάτη: η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η επίτευξη και διατήρηση βέλτιστων επιχειρηματικών αλλά και προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες αποτελεί βασική συνιστώσα της επιτυχούς ως τώρα πορείας του Συνεταιρισμού.

  • Κοινωνική ευθύνη: προτεραιότητα έχουν, η ασφάλεια των εργαζομένων και ο σεβασμός προς αυτούς και προς την τοπική κοινωνία.