Υγεία και Ασφάλεια


Το Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π )είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει τη διαβεβαίωση ότι η συνολική λειτουργία του ποιοτικού ελέγχου γίνεται αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεχή αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνολικού προγράμματος ελέγχου ποιότητας, με σκοπό την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων όπου απαιτείται. Το πρόγραμμα Σ.Δ.Π περιέχει τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τις προδιαγραφές, την παραγωγή, την επιθεώρηση και τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών.


Το τμήμα της Κονσερβοποιίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πέλλας εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφάλεια των προϊόντων. Ο κατάλογος των αποδεκτών παρασιτοκτόνων που παρακολουθούνται από τις ευρωπαϊκές αρχές, δίδεται σε κάθε παραγωγό κατά την έναρξη του ημερολογιακού έτους. Καθένα από τα περιφερειακά διευθυντικά στελέχη μας συλλέγει τις εκθέσεις των φυτοφαρμάκων από καθ' ένα από τους καλλιεργητές για να εξασφαλίσουν ότι μόνο νόμιμα σκευάσματα φυτοφαρμάκων εφαρμόζονται στις καλλιέργειες τους. Πριν από τη συγκομιδή, δείγματα λαμβάνονται από τα χωράφια και αναλύονται για συμμόρφωση. Αν υπάρχει κάποιο υπόλειμμα από παράνομο σκεύασμα φυτοφαρμάκων ή από υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων, η Κονσερβοποιία μας απορρίπτει τον καρπό.