Κοινωνική ευθύνη


Ενσωματώνοντας πλήρως την κουλτούρα μιας οικογενειακής επιχείρησης, το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού συνεταιρισμού Πέλλας και η διοίκηση διαχείρισης δίνει μεγάλη έμφαση σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας έχει ως φιλοσοφία τη καλή εταιρική κοινωνική ευθύνη σε καθημερινή βάση. Ο σεβασμός και η στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος αποτελούν τις βασικές μας προτεραιότητες .Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας προσφέρει την υποστήριξή του και ενισχύει τις πρωτοβουλίες σημαντικών κοινωνικών θεσμών, φιλανθρωπικών οργανώσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον στηρίζει τα κοινωνικά παντοπωλεία στη περιοχή του δείχνοντας την ανησυχία του για την τοπική κοινωνία και τα προβλήματά της. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που η χώρα μας αντιμετωπίζει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, προσπαθούμε να στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες των τοπικών μας κοινωνιών μέσα από τα προσφερόμενα προϊόντα και άλλα προγράμματα.


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας έχει σχεδιάσει να αναπτύσσει δράσεις ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες του καθώς και στα κεντρικά του γραφεία.

Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων εργαζομένων για να συνειδητοποιήσουν την αξία της ανακύκλωσης και να την απορροφήσει ως κουλτούρα ζωής και στην καθημερινότητα τους τόσο στην επαγγελματική όσο και στην οικογενειακή τους ζωή.