Ανακοίνωση - έκδοση διατακτικής σε ποσοστό 5% (1-/-1/2019 - 25)


    

           Ο Α.Σ.Πέλλας καλεί τους παραγωγούς-μέλη του Συνεταιρισμού να προσέλθουν στα υποκαταστήματά του, για την έκδοση διατακτικής σε ποσοστό 5% επί της αξίας των γεωργικών εφοδίων που προμηθεύτηκαν για το έτος 2018 επί πιστώσει με την προϋπόθεση να έχει γίνει εξόφληση της αξίας τους με την εισκόμιση της παραγωγής τους.