Ανακοίνωση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την Έναρξη Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 (2-/-0/2018 - 22)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης