ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (2-/-0/2018 - 05)


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

 

          Ο Α.Σ. Πέλλας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. του Ειδικού Καθεστώτος για τα τιμολόγια του έτους 2017.

          Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41  του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων αξίας έως 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας έως 5.000 ευρώ, εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και δικαιούνται επιστροφή από το δημόσιο.

Οι  αγρότες που θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για πρώτη φορά θα πρέπει να εγγραφούν στο ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ με ημερομηνία 31.12.2017 στην Εφορία.

Δεκτά γίνονται πρωτότυπα τιμολόγια και εκκαθαρίσεις από πωλήσεις  αγροτικών προϊόντων των οποίων οι εκτάσεις  ήταν δηλωμένες στη ενιαία αίτηση υποβολής 2017(ΟΣΔΕ). Σε αντίθετη περίπτωση δεν δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ και θα απορρίπτονται.

Αιτήσεις επιστροφής γίνονται δεκτές μόνον εάν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται σε 20 ευρώ τουλάχιστον, δηλ. το συνολικό ποσό πώλησης των τιμολογίων πρέπει να υπερβαίνει τα 335,00 ευρώ.

Τόσο τα τιμολόγια όσο και οι εκκαθαρίσεις πρέπει να είναι καθαρά  και ευανάγνωστα.

Οι νεοεισερχόμενοι απαιτείται να προσκομίσουν αντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού τους λογαριασμού.

 

                              

 

 

                                                                  Για τον Α.Σ. Πέλλας

                                                                      Ο Διευθυντής

 

 

                                                                    Γεωργιάδης Ηλίας