Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2016 (4-/-0/2016 - 04)


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας καλεί τους παραγωγούς που υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ να προσκομίσουν στο ΚΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα του 2015         ( φορολογικού έτους 2014 ) για την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2015-2020, καθώς επίσης και για την προετοιμασία της δήλωσης σας.

Μπορείτε επίσης να προσκομίσετε τα συμφωνητικά σας για τον έλεγχο της περιφεροιοποίησης των αγροτεμαχίων σας , στα κατά τόπους Συνεργεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού.