Υποχρεωτική η τήρηση λογιστικών βιβλίων για όλους τους αγρότες .......(ΠΟΛ.1281 του Υπουργείου Οικονομικών) (1-/-0/2014 - 01)


O Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας, πρώην Ένωση Γιαννιτσών, ενημερώνει τους αγρότες της περιοχής ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1281 του Υπουργείου Οικονομικών, από 1/01/2014 θα είναι υποχρεωτική η τήρηση λογιστικών βιβλίων για όλους τους αγρότες, που έχουν έσοδα από πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους άνω των δέκα χιλιάδων(10.000) ευρώ ή λαμβάνουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης  άνω των πέντε χιλιάδων(5.000) ευρώ.

Ο ΑΣ Πέλλας (πρώην Ένωση Γιαννιτσών) πάντα κοντά στους αγρότες και θεωρώντας υποχρέωση του, την διευκόλυνσή τους, ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει την τήρηση των βιβλίων τους και όλων των φορολογικών υποχρεώσεών τους με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης

(Δ. & Μ. Παπαδοπούλου 9 Γιαννιτσά) ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 23820-22203 & 23820-28137.

ΠΟΛ.1281 του Υπουργείου Οικονομικών