Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (3-/-0/2011 - 24)


Το ν/σ  έχει τίτλο:      
«Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις
και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου- Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους»

Πατήστε εδώ για την ανάγνωση του σχεδίου νόμου