Στα 10 κιλά η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς/στρέμμα για το ποιοτικό πριμ στο σκληρό στάρι (6-/-0/2010 - 02)


Τις λεπτομέρειες χορήγησης του ποιοτικού πριμ στο σκληρό σιτάρι καθορίζει απόφαση της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Μπατζελή. Για να λάβει ο παραγωγός τη στήριξη πρέπει να χρησιμοποιεί 10 κιλά πιστοποιημένο σπόρο σποράς ανά στρέμμα.

Η τιμή ανά εκτάριο της πρόσθετης ενίσχυσης θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του υπουργού.

Για το έτος 2009 - 2010, οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις Γεωργίας, μαζί με αντίγραφο της ενιαίας αίτησης.

Από την επόμενη χρονιά όποιος παραγωγός ενδιαφέρεται να λάβει το πριμ, πρέπει να δηλώνει την πρόθεσή του, στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009», καθορίζονται οι δικαιούχοι παραγωγοί  της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης σκληρου σίτου, η ενδεικτική τιμή της οποίας ανέρχεται σε 9 € ανά στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν σκληρό σιτάρι υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1. και AGRO 2.2. του AGROCERT και χρησιμοποιούν ως ελάχιστη ποσότητα σπόρων σποράς τα 10 κιλά ανά στρέμμα για τα έτη 2010 και 2012

Η απόφαση εδώ