Υποχρεωτική η σήμανση των αιγοπροβάτων για τα ζώα που γεννιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 (5-/-0/2010 - 18)


Υποχρεωτική για ζώα ανεξαρτήτου ηλικίας, γεννημένα μετά από την 1/1/2010 που προορίζονται για εμπόριο εντός της ελληνικής επικράτειας ή για ενδοκοινοτικό εμπόριο ή για εξαγωγή σε τρίτες χώρες είναι η ηλεκτρονική σήμανση. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική για τα ζώα που γεννιούνται μετά την 1-1-10, είναι άνω των 6 μηνών (ο βώλος να έχει μπει έως την ηλικία των 6 μηνών) και προορίζονται να διατηρηθούν στην εκμετάλλευση πέραν της ηλικίας των 12 μηνών.

Στα ζώα αυτά τοποθετείται ένας βώλος στο στομάχι και ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί (ενώτιο τύπου I/με ατομικό αριθμό αντίστοιχο του βώλου). Πριν τα ζώα αυτά εγκαταλείψουν την εκτροφή θα πρέπει να έχουν ηλεκτρονικό βώλο και ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί, σύμφωνο με τον Καν.21/2004 (ενώτιο τύπου I/με ατομικό αριθμό αντίστοιχο του βώλου). Σε αιγοπρόβατα που εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/10 τοποθετείται ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί και ένας ηλεκτρονικός βώλος στην εκμετάλλευση προορισμού εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εισόδου στο ελληνικό έδαφος και οπωσδήποτε πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση.
Η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων δεν είναι υποχρεωτική για τα ζώα που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/09. Επίσης δε θα εφαρμόζεται σε ζώα γεννημένα μετά την 1/1/10 που προορίζονται για σφαγή πριν την ηλικία των 12 μηνών. Στα τελευταία τοποθετείται μόνο ένα ενώτιο με τον κωδικό αριθμό της εκτροφής γέννησης.
Η τοποθέτηση των βώλων γίνεται με ευθύνη των κτηνοτρόφων. Αιτήσεις για έγκριση αγοράς βώλων γίνονται στα Κτηνιατρικά Κέντρα του Νομού. Επίσης, στα Κτηνιατρικά Κέντρα του Νομού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν υπόδειγμα ατομικού μητρώου αιγοπροβάτων για την καταχώρηση των δεδομένων της ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Τη σελίδα αυτή συμπληρωμένη (με τα ατομικά στοιχεία των αιγοπροβάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης) θα πρέπει να επισυνάπτει ο κτηνοτρόφος στο βιβλίο-μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων που διατηρεί στην εκτροφή του.