Ενστάσεις για το βαμβάκι - συνδεδεμένη ενίσχυση (5-/-0/2010 - 06)


Οι βαμβακοπαραγωγοί που δεν έχουν λάβει την συνδεδεμένη ενίσχυση, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενστάσεις αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις :

-         Ακαλλιέργητο περιθώριο αγροτεμάχιου, όπου δεν λήφθηκε υπόψη για την μείωση της καλλιεργήσιμης έκτασης.

-         Αγροτεμάχια για τα οποία δε ζητήθηκε η ειδική ενίσχυση.

-         Οποιαδήποτε άλλη διόρθωση από λάθος καταχώρηση της ΑΕΕ 2009.

Σχετικά με προβλήματα επί των παραδόσεων όπου παραγωγοί παρέδωσαν :

-         Με λάθος ΑΦΜ ή συνωνυμία.

-         Συγγενείς για λογαριασμό τους (σύζυγοι, αδέλφια, γονείς-παιδιά)

-         Μεσίτες για λογαριασμό των παραγωγών

-         Θάνατοι πριν την παράδοση

-         Τυχόν άλλες περιπτώσεις που αφορούν λάθη κατά την παράδοση

Οι παραγωγοί θα πρέπει να μεταβούν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που παραδόθηκε η παραγωγή τους και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύεται η κατοχή και η παράδοση του προϊόντος (δελτία αποστολής-αγοράς, ίδια φορολογική δήλωση, σχετικά πιστοποιητικά) θα προβούν στη σχετική ανάλυση των παρτίδων τους ανά δικαιούχο παραγωγό οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τις παρτίδες που έχουν ήδη αποστείλει στην Κ.Υ. και οι διορθώσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν από την Κεντρική Υπηρεσία.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ