Βγήκε στον αέρα η ΚΥΑ Βάμβακος για το 2010 (29/04/2010)


Χωρίς πολλές αλλαγές δόθηκε την Πέμπτη, 29 Απριλίου, στην δημοσιότητα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ Βάμβακος για το 2010. Πρόκειται για την ΚΥΑ που καθορίζει τα μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού. Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, η συνδεδεμένη με την παραγωγή βάμβακος ενίσχυση παραμένει στα 80,65 ευρω/στρέμμα για συνολική έκταση 2.500.000 στρέμματα.

Αυτό που διαπιστώνει κανείς μελετώντας την ΚΥΑ είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές και επαναλαμβάνεται με κατηγορηματικό τρόπο ότι όσοι βαμβακοπαραγωγοί δεν πιάσουν το πλαφόν, δεν θα πάρουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Βέβαια, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην έκδοσή, οι νέες προϋποθέσεις δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές από τις περσινές, αφού στις περισσότερες περιοχές της χώρας η σπορά – αν δεν έχει τελειώσει – έχει ήδη ξεκινήσει. Έτσι, το υπουργείο περιορίστηκε στο να μην αλλάξει τις υποχρεώσεις των καλλιεργητών. Ειδικότερα στην ΚΥΑ αναφέρετε ότι «σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 805,6 Ευρώ/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση, της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.
Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά καλλιεργητική ζώνη καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης κάθε ζώνης, μειωμένο κατά 30%, σύμφωνα με το μηχανογραφικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. της περιόδου 2004-2005 και η οποία αποτελεί το μέσο όρο της 4/τίας 2000/01-2003/04.
Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αφού προηγουμένως διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης, κατά ζώνη, ελάχιστης παραγωγής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση».
Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ
Υπόδειγμα σύμβασης